Erkend piloot

 De KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart) erkend een piloot
als deze geheel volgens de regels van de Rijks Luchtvaart Dienst (RLD) is opgeleid,
medisch gekeurd en gebrevetteerd. 

Bovendien eist de KNVvL van de erkend piloot dat hij/zij werkt conform de
gedragsregels ballonvaren zoals vastgelegd in de Mal 34/88 alsmede de regelingen m.b.t. de Vergunning tot Vluchtuitvoering (VtV) en het gestelde in het
Statuut ‘Erken Piloot’ van de KNVvL

Dat houdt in dat:De Erkende Ballonpiloot werkt in woord, daad en geschrift bewust
mee aan een positieve beeldvorming van de ballonvaart in het algemeen.

De Erkende Ballonpiloot streeft naar een maximaal veiligheidsniveau bij de uitvoering van zijn vaarten en conformeert zich aan de aanbevelingen die in dezen door het
Afdelings Bestuur zijn of in de toekomst nog worden gedaan.
De Erkende Ballonpiloot onderkent zijn positie daar waar het gaat om aspecten
aangaande het milieu, met name die van de overlast en de effecten op de flora en
fauna. Hij verklaart de afspraken die tot stand gekomen zijn tussen de
KNVvL Afdeling ballonvaren en belangenorganisaties te zullen respecteren.
Een erkend piloot garandeert u een veilige en aangename vlucht. De erkenning is persoonsgebonden.

U kunt de erkend piloot herkennen aan onderstaand logo